• Språkval:

I samarbete med exportrådet inom energisektorn

HÄLSA, MILJÖ, SÄKERHET och KVALITET-HMSQ

Med fokus på HÄLSA, MILJÖ, SÄKERHET och KVALITET engagerar vi oss i det arbete som utförs. Detta leder till att vi fortsätter upprätthålla vår nivå som en professionell och säker arbetsgivare.

Nidab Produktion AB har ett brett fokus på hälsa, miljö,säkerhet och kvalitet.

Nidab har gott rykte gällande god arbetsmiljö och för en professionell behandling av sin personal och sina kunder. Fokus ligger på flexibla och kreativa problemlösningar i linje med gällande krav, detta utan att göra avkall på HMSQ.

Företagets målsättning är att minimera riskerna för människor och miljö, detta i en ”öppensinnad” företagskultur som värdesätter HÄLSA, MILJÖ, SÄKERHET och KVALITET.

 

Följande punkter utgör grunden för vår HMSQ-kultur.

 • Ingen ur vår personal skall skadas eller förolyckas pga. deras insatser för Nidab Produktion AB.
 • Vi bygger vår verksamhet på en motiverad, effektiv och erfaren personalstyrka, detta genom att regelbundet utbilda vår personal inom HMSQ.

Zero accidents

HÄLSA, MILJÖ, SÄKERHET och KVALITET har högsta prioritet i företaget.

Nidab Produktion AB har som policy att följa HMSQ i detalj för att säkerställa en hög standard för hela organisationen och kunden.

Kontinuerligt strävar vi efter att bli bättre inom HMSQ, ansträngningar görs för att se över och förbättra våra system och rutiner.

Varje enskild aktivitet skall säkerställas för att följa de riktlinjer och krav på HMSQ

 • Noll skador är vår övergripande målsättning
 • Vi skall skapa tillit hos våra kunder och trygghet för våra anställda
 • Vi skall följa lagar, förordningar och etiska riktlinjer
 • HSEQ-arbetet är det arbetsområde som har överordnad prioritet
 • Inga operationer har prioritet över säkerheten
 • HSEQ-kulturen skall genomsyra hela organisationen på alla nivåer
 • Alla inom Nidab är ansvariga för egen och andras säkerhet
 • Vi skall förebygga föroreningar och reducera negativa utsläpp
 • Vi skall reducera mängden avfall och optimera vår resursförbrukning

 

 

Lediga tjänster

 • Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.